Chính sách đổi trả/ hàng và hoàn tiền

Chúng tôi chỉ hoàn tiền cho khách hàng trong trường hợp không thực hiện được hợp đồng hoàn toàn do lỗi của chúng tôi.